×
Izberite jezik
SI
 • SI
 • EN

Splošni pogoji za topzmenek.com

Naslednja določila in pogoji urejajo razmerje med BG Smart Business Eood, Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55 (v nadaljevanju "BG Smart Business Eood") ter uporabniki in stranke njegovih telemedijskih storitev (v nadaljevanju "uporabnik"). Določajo pogoje, pod katerimi je uporaba storitev, ki jih ponuja topzmenek.com (v nadaljevanju »Platforma«). Ti pogoji uporabe predstavljajo pravno zavezujočo pogodbo med vami in BG Smart Business Eood o vaši uporabi platforme in spletnega mesta. Če kateri koli od prej omenjenih dokumentov vsebuje kar koli, s čimer se ne želite strinjati, ne uporabljajte platforme ali spletnega mesta.

1. Definicije

V teh pogojih uporabe imajo spodaj navedeni izrazi z veliko začetnico naslednji pomen:

Račun: osebno okolje uporabnika znotraj platforme, na katerem lahko uporabnik postavite osebne podatke in nastavitve, mu omogočite dostop z njegovimi podatki za prijavo in kateri profil je viden drugim uporabnikom platforme;

Sporočilo: digitalna, varovana komunikacija, ki se lahko izmenjuje med uporabnikom in drugimi uporabniki platforme, če ima poln dostop do platforme in katere komunikacije so uporabniku vidne v njegovem računu;

Vsebina: vse gradivo, ki ga uporabnik občasno objavi in pošlje na platformi, vključno z vendar ne omejeno na profil, sporočila in drugo gradivo;

Storitev: Razvedrilna storitev, ki jo uporabniku nudi BG Smart Business Eood

Podrobnosti za prijavo: kombinacija uporabniškega imena in gesla, ki ju poda uporabnik, kar uporabniku omogoča dostop do računa in mu omogoča uporabo platforme;

Pravice intelektualne lastnine: vse intelektualne lastninske pravice, kot so avtorske pravice, pravice do blagovnih znamk, patentne pravice, pravice do oblikovanja, pravice do trgovskih imen, pravice do banke podatkov in sorodne pravice, kot tudi domenska imena in znanje; in sorodne pravice

Uporabnik: fizična oseba, ki je ustvarila račun, ki je sprejela te pogoje uporabe in lahko zato uporablja platformo;

Pogoji uporabe: ti pogoji uporabe topzmenek.com, ki tvorita zavezujočo pogodbo med uporabnikom in BG Smart Business Eood;

Stranka/Stranke: BG Smart Business Eood in/ali uporabnik;

Platforma: programska aplikacija, ki jo je razvil BG Smart Business Eood, do katerega je mogoče dostopati prek spletnega mesta in ga lahko uporablja uporabnik, potem ko je slednji ustvaril račun;

Izjava o zasebnosti: izjava o zasebnosti BG Smart Business Eood, ki si ga lahko ogledate na tem spletnem mestu;

Spletno mesto: spletno mesto BG Smart Business Eood, kot tudi vse osnovne strani, prek katere domene lahko uporabnik pridobi dostop do platforme;

2. Sprejem pogodbe v zvezi s splošnimi pogoji

Z ustvarjanjem računa na platformi ali z uporabo aplikacije platforme, bodisi z mobilno napravo, mobilno aplikacijo ali računalnikom (skupaj "storitev" ), se uporabnik strinja z naslednjimi pogoji uporabe.

BG Smart Business Eood lahko občasno spremeni to pogodbo in storitev. To lahko naredimo iz različnih razlogov, na primer zaradi sprememb v zakonih ali predpisih, novih funkcij ali sprememb v poslovnih praksah. Najnovejša različica je vedno veljavna različica. Če spremembe vključujejo pomembne spremembe, ki vplivajo na vaše pravice ali obveznosti, vas bomo o teh spremembah obvestili v razumnem času, na primer v obliki sporočil prek storitve ali e-pošte. Če nadaljujete z uporabo storitve, potem ko spremembe stopijo v veljavo, se strinjate s spremenjeno pogodbo.

Če so katere koli določbe pogojev uporabe nične in neveljavne ali so razglašene za neveljavne, druge določbe Pogoji uporabe bodo ostali v polni veljavi. BG Smart Business Eood bo nadomestil nične ali razveljavljene določbe z novimi določbami, pri čemer bo čim bolj natančno upošteval cilj in namen ničnih ali razveljavljenih določb.

3. Dostop

Dostop do BG Smart Business Eood bazo podatkov in Storitve je dodeljena po tem, ko se uporabnik registrira. Pri registraciji se uporabljata geslo in psevdonim, ki ju določi uporabnik. Registracija zahteva, da uporabnik vnese e-poštni naslov ali telefonsko številko in v celoti izpolni obrazec za registracijo.

Kot alternativa je uporabniku ponujena povezovalna funkcija tretjih ponudnikov (npr. Facebook Connect). Pri registraciji prek funkcije povezovanja tretje osebe se ustrezni profili uporabnika prenesejo v BG Smart Business Eood baza podatkov. Ko se registrira prek funkcije povezovanja tretje osebe, mora uporabnik sprejeti ustrezne pogoje in določila tretje osebe.

4. Obseg storitev

BG Smart Business Eood uporabnikom omogoča dostop do centralnega sistema podatkovnih baz prek svoje mobilne aplikacije. Ta sistem baze podatkov vsebuje profile in informacije o drugih uporabnikih. Po registraciji in ustvarjanju lastnega profila imajo uporabniki možnost iskanja drugih profilov v bazi. Uporabniki si lahko ogledajo profile drugih uporabnikov in stopijo v stik z njimi. Poleg tega, BG Smart Business Eood ponuja dostop do podatkov izbranih uporabnikov kot del dostopa do sistema baze podatkov. Vsebina, vrsta in trajanje podatkovnega materiala, ki ga zagotovi in posreduje zadevni uporabnik, je izključno odgovornost uporabnika.

BG Smart Business Eood zagotavlja brezplačne in plačljive storitve. Z brezplačno registracijo si lahko uporabnik ustvari profil, pregleduje profile drugih uporabnikov in bere sporočila drugih uporabnikov. Prav tako lahko uporabnik brezplačno označi profile drugih uporabnikov. Če dva uporabnika označita profil drug drugega, je to prikazano obema uporabnikoma. To je tako imenovano ujemanje

Poleg zgoraj navedenih brezplačnih storitev je uporabniku na voljo, da kontaktira druge uporabnike in jim piše sporočila proti plačilu. Preden se te storitve zagotovijo, je uporabnik obveščen o stroških, vsebini in obsegu storitev ter o ceni in plačilnih pogojih.

Cilj storitve ni vzpostaviti resnične življenjski stik med uporabnikom in drugimi uporabniki platforme. BG Smart Business Eood zato na noben način ne more jamčiti, da je takšen stik dejansko mogoče vzpostaviti prek platforme. Za olajšanje interakcije z uporabniki BG Smart Business Eood uporablja plačane moderatorje. To ni povezovalna storitev. Točka storitve je samo za zabavne namene.

Uporaba storitve je dovoljena le uporabnikom, ki so dopolnili 18 let. S sprejemom teh pogojev uporabe in uporabo storitve potrjujete, da ste stari najmanj 18 let. Če uporabnik še ni dopolnil te starosti, če se ne more strinjati z vsebino platforme in/ali prebiva zunaj geografskega območja, na katerega se storitev osredotoča, mora uporabnik takoj prenehati uporabljati storitev in ukiniti svoj račun. Če uporabnik ravna v nasprotju s tem členom, BG Smart Business Eood ima pravico nemudoma odstraniti uporabnikov račun, brez vračila dobroimetja uporabnika.

BG Smart Business Eood si izrecno pridržuje pravico do ustvarjanja profilov na platformi in pošiljanja sporočil uporabniku v imenu teh računov. S sprejetjem teh pogojev uporabe uporabnik razume in sprejema, da so nekateri profili na platformi torej izmišljeni in ustvarjeni samo za izmenjavo sporočil; sestanki v resničnem življenju za takšne račune niso mogoči.

BG Smart Business Eood mse po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati storitev preudarno in strokovno. Storitev je ves čas zagotovljena na podlagi obveznosti po najboljših močeh. Uporabnik se torej strinja, da platforma vsebuje samo tiste funkcionalnosti in druge lastnosti, kot jih najde na platformi v času uporabe (na osnovi "takšne kot so"). BG Smart Business Eood zato izrecno izključuje eksplicitna in implicitna jamstva, obljube in kakršne koli odškodnine v zvezi s platformo in spletnim mestom.

Za uporabo platforme mora imeti uporabnik potrebno strojno opremo in programsko opremo ter potrebne parametre, potrebne za pravilno uporabo spletne strani, na primer dostop do interneta. Uporabnikom svetujemo tudi, da imajo omogočene funkcije JavaScript, piškotke in pojavna okna. Čeprav si prizadevamo zagotoviti, da je platforma združljiva z različnimi napravami, ne moremo zagotoviti, da bo delovala na vseh napravah, in vaša odgovornost je zagotoviti, da lahko izpolnite vse potrebne sistemske zahteve. Vaša uporaba platforme in uživanje v njenih funkcijah ter vsebini, ki je objavljena ali na voljo prek nje, se lahko razlikujejo po funkcionalnosti, razpoložljivosti in kakovosti glede na vrsto naprave, ki jo uporabljate.

Uporabnik je ves čas osebno odgovoren za ohranjanje tajnosti svojih podatkov za prijavo in uporabnik je odgovoren za vso uporabo prek njegovih podatkov za prijavo. Takoj ko uporabnik izve ali ima razlog za domnevo, da imajo njegove prijavne podatke nepooblaščene osebe, mora o tem obvestiti BG Smart Business Eood v skladu s tem tako, da se obrne na podporo, brez poseganja v njegovo obveznost, da nemudoma sprejme učinkovite ukrepe, kot je sprememba njegovih podatkov za prijavo.

Uporabniku izrecno ni dovoljeno ustvariti računa v imenu nekoga drugega ali ustvariti fiktivni račun. BG Smart Business Eood hima pravico takoj odstraniti takšne račune.

Uporabniku je prepovedano objavljati kontaktne podatke, kot so telefonske številke, naslovi, priimki, URL-ji, e-poštni naslovi ali drugi osebni podatki. BG Smart Business Eood si pridržuje pravico zavrniti, spremeniti ali izbrisati kateri koli profil.

5. Pooblastilo

Mladoletne osebe in osebe, ki delujejo v imenu tretje osebe, so izključene iz uporabe BG Smart Business Eood'Storitve. Če BG Smart Business Eood utemeljeno sumi, da oseba ni upravičena do udeležbe, BG Smart Business Eood sima pravico preveriti osebne podatke osebe tako, da potrdi njeno istovetnost z zahtevo po uradnih dokumentih. Uporabniki, ki niso upravičeni do sodelovanja, so izključeni iz uporabe BG Smart Business Eood'Storitve in baza podatkov.

Z ustvarjanjem računa in uporabo storitve uporabnik izjavlja in jamči, da:

 • lahko sklene zavezujočo pogodbo z BG Smart Business Eood;
 • ravnali bodo v skladu s to pogodbo in vsemi veljavnimi lokalnimi, državnimi, nacionalnimi in mednarodnimi zakoni, pravili in predpisi; in
 • nikoli niso storili resnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja (ali podobnega kaznivega dejanja), spolnega zločina ali nasilnega kaznivega dejanja niso navedeni kot storilci spolnih prestopkov v nobeni državi, zvezni ali lokalni državi register spolnih prestopnikov.
 • so starejši od 18 let

Uporaba storitve je dovoljena le uporabnikom, ki so dopolnili 18 let. S sprejemom teh pogojev uporabe in uporabo storitve potrjujete, da ste stari najmanj 18 let. Če uporabnik še ni dopolnil te starosti, če se ne more strinjati z vsebino platforme in/ali prebiva zunaj geografskega območja, na katerega se storitev osredotoča, mora uporabnik takoj prenehati uporabljati storitev in ukiniti svoj račun. Če uporabnik ravna v nasprotju s tem členom, BG Smart Business Eood ima pravico nemudoma odstraniti uporabnikov račun, brez vračila dobroimetja uporabnika.

Uporabniku izrecno ni dovoljeno ustvariti računa v imenu nekoga drugega ali ustvariti fiktivnega računa. BG Smart Business Eood ima pravico nemudoma odstraniti takšne račune.

6. Prenehanje brezplačnega članstva

 • Uporabnik ima pravico, da svoj profil kadar koli izbriše brez navedbe razlogov, tako da kontaktira podporo strankam
 • Poleg tega, BG Smart Business Eood si pridržuje pravico, da kadarkoli zavrne registracijo uporabnika brez navedbe razlogov
 • Če uporabnik krši te Splošne pogoje, BG Smart Business Eood lahko prekine članstvo kadarkoli brez predhodnega obvestila
 • Po prenehanju članstva prenehajo vse obveznosti upravljavca glede shranjevanja podatkov uporabnika, razen če zakonsko predpisani roki hrambe zahtevajo shranjevanje.

7. Sprememba storitev

BG Smart Business Eood si vedno prizadeva izboljšati storitev in uporabnikom zagotoviti dodatne funkcije, ki se jim zdijo privlačne in uporabne. To pomeni, da od časa do časa BG Smart Business Eood bo uvedel nove funkcije izdelka ali izboljšave in odstranil nekatere funkcije, in če ti ukrepi bistveno ne vplivajo na pravice ali obveznosti uporabnikov, BG Smart Business Eood lahko to stori brez predhodnega obvestila uporabnikom. BG Smart Business Eood lahko celo popolnoma začasno prekine storitev, v tem primeru BG Smart Business Eood bo uporabnike obvestil vnaprej, razen če olajševalne okoliščine, kot so varnostni pomisleki, tega preprečijo

8. Nakupi

Poleg brezplačnih storitev, BG Smart Business Eood uporabniku ponuja različne plačljive storitve in ugodnosti. Z vsako posamezno uporabo teh storitev uporabnik vstopi v novo pogodbeno razmerje z BG Smart Business Eood. Vsaka uporaba storitve predstavlja novo pogodbeno razmerje. Te storitve so popolnoma ločene od brezplačne uporabe storitve BG Smart Business Eood sistem baz podatkov. Posamezne pogodbe niso naročnine. Pogodba je sklenjena tako, da uporabnik izbere plačljivo storitev in s pritiskom na gumb »Kupi« sprejme obveznost plačila (v nadaljevanju: Postopek naročila). Storitve, ki so zaračunane, so prav tako predmet lokalnih določil in pogojev.

9. Politika vračil in vračil

Uporabnik potrjuje, da BG Smart Business Eood primere vračila obravnava topzmenek.com oddelek za podporo, ki je dosegljiv na supp23@topzmenek.com

AVsa plačila in vračila so obdelana prek plačilnega procesorja spletnega mesta Verotel.

Uporabnik lahko prekine svoje članstvo z topzmenek.com kadar koli.

Povračilo transakcij uporabnikov uporabnika topzmenek.com ureja naslednje:

 • V primeru, da uporabnika storitve ne zanimajo več, topzmenek.com skrbniki podpore strankam pregledajo korespondenco med tem uporabnikom in drugimi uporabniki, s katerimi si je uporabnik dopisoval (»korespondent«), in imajo pravico, da po lastni presoji sprejmejo odločitev o vrnitvi vračila denarja. uporabniku.
 • V primeru (tehnične) okvare pri topzmenek.com, ahko uporabnik vloži pisno zahtevo za vračilo kreditov, ki so bili porabljeni zaradi te okvare. V takih primerih vračilo ne bo zadržano iz nerazumnih razlogov.

Deaktivacija profilov uporabnikov topzmenek.com ureja naslednje:

 • V primeru, da uporabnika storitve ne zanimajo več, topzmenek.com skrbniki podpore strankam pregledajo korespondenco med tem uporabnikom in drugimi uporabniki, s katerimi si je uporabnik dopisoval (»korespondent«), in imajo pravico, da po lastni presoji sprejmejo odločitev o vrnitvi vračila denarja. uporabniku.
 • V primeru, da je uporabnik zahteval izbris njegovega/njenega profila iz topzmenek.com iz nedoločenih osebnih razlogov Dopisnik nima pravice prejemati nobenih informacij v zvezi z izbrisom profila takega uporabnika, saj bi to pomenilo kršitev topzmenek.com'Politika zasebnosti. Poleg tega dopisnik ni upravičen do nikakršnega povračila v zvezi s svojo korespondenco s takim uporabnikom.
 • V primeru, da je bil uporabnik prijavljen zaradi neprimernih dejavnosti, topzmenek.com lahko po lastni in neomejeni presoji izda delno povračilo Dopisniku, ki je obvestil topzmenek.com neustrezne dejavnosti takega uporabnika z zagotavljanjem neizpodbitnih dokazov o tem.
 • V primeru, da je uporabnik najden na spletnem mestu proti goljufijam, ali v primeru, da prejmemo zanesljiv dokaz o nezakonitih dejavnostih uporabnika od drugega uporabnika Uporabnik, profil takega uporabnika se lahko izbriše s spletnega mesta/aplikacije pod pogojem, da topzmenek.com, po lastni in neomejeni presoji meni, da so posredovane informacije bistvene in neizpodbitne. topzmenek.com lahko izda delno povračilo dopisniku, ki je posredoval take informacije.

10. Pogoji plačila

 • Pristojbina za plačane storitve je treba plačati vnaprej BG Smart Business Eood in se v celoti pobere z načinom plačila, izbranim v postopku naročila, kot je kreditna kartica, direktna bremenitev, spletno bančništvo, Paysafe Card ali PayPal. Po uspešnem zaključku postopka naročila bodo kovanci takoj nakazani na račun stranke, vendar najkasneje po 2 urah.
 • BG Smart Business Eood lahko plačila za plačljive storitve obdeluje zunanji ponudnik storitev, ki ga imenuje BG Smart Business Eood.

11. Obveznosti uporabnika

 • Uporabnik je izključno odgovoren za vsebino svoje registracije, druge osebne podatke in s tem za informacije, ki jih posreduje o sebi. Uporabnik potrjuje, da so posredovani podatki resnični in se opiše osebno. Namerno ali goljufivo napačno predstavljanje lahko povzroči civilne in kazenske postopke ter daje pravico BG Smart Business Eood za blokiranje uporabniškega profila brez vpliva na BG Smart Business Eood'pravica do plačila.
 • Uporabnik potrjuje, da ne uporablja BG Smart Business Eood'Storitve za poslovne ali komercialne namene, zlasti za oglaševalske namene. Uporabniku ni dovoljeno prebirati vsebine in profilov drugih uporabnikov ročno ali z računalniškimi programi za uporabo tako pridobljenih podatkov.
 • Uporabnik se zavezuje, da bo svoje podatke za prijavo obravnaval zaupno. Če se podatki za prijavo posredujejo tretjim osebam, je Uporabnik odgovoren za vse posledice dejanja. Če obstaja sum, da so bili podatki za dostop posredovani tretjim osebam, mora uporabnik obvestiti BG Smart Business Eood takoj in ustrezno ukrepajte za preprečitev nadaljnje zlorabe (npr. s spremembo gesla).
 • Poleg tega se uporabnik zavezuje, da ne bo zlorabljal BG Smart Business Eood's Storitve, še posebej,
  • da jih ne boste uporabljali za razširjanje obrekljivega, rasističnega, hujskaškega ali drugače nezakonitega gradiva ali informacij;
  • da ne boste zahtevali nezakonite pornografije prek zbirke podatkov sistema ali od drugih uporabnikov;
  • ne smejo jih uporabljati za grožnje ali nadlegovanje drugih uporabnikov ali izvajalcev ali za kršenje njihovih pravic (vključno z osebnimi pravicami);
  • ne vnašati nobenih podatkov v sistem ali bazo podatkov, ki vsebuje virus, programsko opremo ali drugo gradivo, ki je zaščiteno z avtorskimi ali drugimi zaščitnimi pravicami, razen če je uporabnik lastnik zadevnih pravic ali ima potrebno soglasje za uporabo;
  • da jih ne uporabljate na način, ki bi negativno vplival na razpoložljivost storitev drugim uporabnikom;
  • da ne prestrežete nobene e-pošte ali drugih sporočil in da tega ne poskušate storiti;
  • ne pošiljati verižnih pisem;
  • ne pošiljati e-pošte ali drugih sporočil, ki služijo komercialnim namenom;
  • ne smejo omenjati nobenih imen, naslovov, telefonskih številk ali številk faksa, naslovov sporočil, e-pošte ali URL-jev v podatkih profila;
  • ne smejo zbirati, shranjevati ali obdeluje kakršne koli osebne podatke o drugih uporabnikih.
 • Neupoštevanje zgornjih obveznosti ali kršitev drugih obveznosti, urejenih s temi Splošnimi pogoji, ima pravico BG Smart Business Eood uporabniku nemudoma blokira dostop do podatkovne baze in prekine pogodbo brez predhodnega obvestila iz nujnih razlogov.
 • Če uporabnik s sklenitvijo pogodbenega razmerja povezuje komercialne ali poslovne interese ali uporablja podatke, ki so mu na voljo. za poslovne ali komercialne namene ali za namene, ki niso izrecno odobreni s strani BG Smart Business Eood, se zavežejo, da bodo plačali BG Smart Business Eood pogodbena kazen v višini 1.000 € za vsako dokazano kršitev. To ne vpliva na nadaljnje odškodninske zahtevke.
 • Uporabnik je dolžan slediti tudi BG Smart Business Eood'politika za fotografije/slike.

12. Kršitev obveznosti uporabnika

Če uporabnik krši te Splošne pogoje, BG Smart Business Eood lahko prekine članstvo kadar koli brez obvestila in uporabniški račun bo izbrisan.

13. Vsebina

Uporabniku ni dovoljeno uporabljati vsebine, ki so jo na platformi objavili drugi uporabniki, kot so njihovi profili ali sporočila, na način, ki ni v skladu s ciljem iz člena 3.2 in/ali za uporabo razen za osebno uporabo.

Uporabnik razume in sprejema, da lahko vsebino, ki jo objavi na platformi, vidijo drugi uporabniki platforme in da jo ti uporabniki lahko uporabljajo ter BG Smart Business Eood ne prevzema nikakršne odgovornosti za takšno uporabo.

Uporabniku ni nikoli dovoljeno objavljati ali drugače distribuirati vsebine preko platforme, katere vsebina i) krši ali bi lahko kršila pravice BG Smart Business Eood, drugi uporabniki platforme in/ali tretja oseba, vključno s pravicami intelektualne lastnine in pravicami na področju zasebnosti, ii) vsebuje nezakonito vsebino ali se nanaša na takšno vsebino, iii) lahko škoduje ugledu BG Smart Business Eood, iv) vsebuje vsebino obrekljive, žaljive, nespodobne, žaljive ali nasilne narave ali kako drugače krši prevladujoče standarde spodobnosti, kar je po presoji BG Smart Business Eood, ali v) je drugače nezakonito. Uporabnik je osebno in v celoti odgovoren za vso škodo, ki nastane zaradi kršitve te garancije.

Ta spletna stran ali storitev je namenjena zabavi za odrasle; naš cilj ni zagotoviti fizičnih sestankov/stikov med člani. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da lahko uporabljamo moderirane in izmišljene profile za namene spletne zabave za odrasle. BG Smart Business Eood si izrecno pridržuje pravico do pošiljanja sporočil na to spletno mesto prek profilov, ki ste jih ustvarili sami. Fizični stik s temi fiktivnimi profili ni mogoč. BG Smart Business Eood zanika vsakršno odgovornost v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, in ne prevzema nobenega jamstva za kakršno koli škodo ali neprijetnosti, ki jih povzroči storitev.

BG Smart Business Eood si pridržuje pravico do zavrnitve vsebine, kot je fotografija, ki jo objavi uporabnik, če je to potrebno za mnenje BG Smart Business Eood, ne da bi to na kakršen koli način pomenilo kakršno koli pravico za uporabnika, da zahteva odškodnino in/ali povračilo in/ali odgovornost BG Smart Business Eood. Objavljena vsebina bo odstranjena s platforme po postopku, določenem v členu 11.

Uporabnike pozivamo, da nas obvestijo o neprimerni vsebini. Potrjujete, da lahko pride do takega obvestila in da lahko sprejmemo korake, opisane v teh pogojih uporabe v zvezi s takšnimi informacijami, na katere smo pozorni.

14. Komunikacija

 • BG Smart Business Eood nastavi elektronski poštni predal za uporabnika pod njegovim računom/profilom. To služi za vzpostavitev stika z drugimi uporabniki in za prenos servisnih sporočil od BG Smart Business Eood. Nadaljnja sporočila od BG Smart Business Eood uporabniku prek e-poštnega naslova, ki ga je posredoval uporabnik.
 • Uporabniki BG Smart Business Eood so opremljeni s klepetom za medsebojno izmenjavo informacij v besedilni obliki ter darili in poljubi za navezovanje stikov. Uporabniki sami so odgovorni za vodenje medsebojne komunikacije in za zagotavljanje ustreznega načina izražanja. Izogibati se je treba spolno spornim izjavam na začetku in namigom med komunikacijo.
 • Uporabnik lahko kadar koli začne klepet. Uporabniki, ki imajo vnaprej določeno število "kovancev", lahko pišejo drugim uporabnikom za plačilo.
 • Uporabnik privzeto prejema potisna obvestila. Obvestila vključujejo obvestila o prejetih sporočilih klepeta, obiskih profila s strani drugih uporabnikov, oznakah profila s strani drugih uporabnikov in ujemanja. Obvestila lahko izklopite v nastavitvah aplikacije.
 • BG Smart Business Eood uporablja profesionalne animatorje in operaterje za zabavo uporabnikov, ki v sistemu niso posebej identificirani. Ta storitev je zagotovljena v najvišji kakovosti. Pravi sestanki pri teh operaterjih niso mogoči. Uporabniki jim lahko pošiljajo le sporočila znotraj portala.

15. Oglaševanje in glasila

Z registracijo pri BG Smart Business Eood, se uporabnik izrecno strinja, da se mu lahko pošiljajo sporočila z informacijami o platformi in podatki o drugih uporabnikih. Uporabnik ima pravico kadar koli ustaviti pošiljanje.

16. Prepovedi komercialne ali poslovne uporabe, prepoved pošiljanja neželene pošte

 • Uporabnik zagotavlja, da v zvezi z njihovo uporabo ne zasleduje nobenih komercialnih in/ali poslovnih interesov. Zavezujejo se, da spletne strani Platforme in mobilne aplikacije ne bodo uporabljali v komercialne ali poslovne namene.
 • Oglaševanje komercialnih ali poslovnih internetnih strani ali aplikacij, zlasti tistih, ki:
  • Ponudba blaga ali storitev za denarno vrednost, pridobivanje enakovredne ponudbe ali sklicevanje na enakovredno ponudbo, ki jo je mogoče dobiti drugje
  • Oglaševanje za komercialna ali poslovna spletna mesta ali aplikacije, zlasti tiste
   • ponuditi blago ali storitve proti plačilu,
   • se uporabljajo za predstavitev ali oglaševanje podjetij ali
   • oglaševati druge komercialne portale.
   • To velja zlasti za oglaševanje podjetij v obliki pojavnih oken, oglasnih pasic ali prek posebej poudarjenih ali vidnih povezav. Spletna stran se šteje za komercialno, če se neposredno ali posredno povezuje s komercialnim internetnim portalom drugega operaterja. r.
  • Vzpostavitev stika za poznejši dobiček, zlasti z naknadnim sklicevanjem na številke 0900 ali premijske SMS številke.
 • Uporabnik se zavezuje, da ne bo oglaševal komercialnih ponudb za drugim uporabnikom tukaj ponujene storitve ali drugim uporabnikom v kakršni koli obliki in ne pošiljati sporočil, ki služijo komercialnim ali poslovnim namenom. To se nanaša tudi na nastavitev ali poimenovanje povezav v javno dostopnih profilih ali pošiljanje sporočil z internimi sistemi za izmenjavo sporočil (npr. objavljanje sporočil, forumi in podatki o profilih).

17. Odškodnine

 • Uporabnik, ki zasleduje ali uporablja platformo v komercialne ali poslovne namene v smislu točke 12 brez dovoljenja BG Smart Business Eood je dolžan plačati pavšalno nadomestilo v višini 5.100 €. V tem primeru lahko uporabnik dokaže, da škoda sploh ni nastala oziroma da je bistveno manjša od pavšalnega zneska. BG Smart Business Eood si pridržuje pravico dokazati, da je zaradi tega utrpel višjo škodo.
 • V primeru namerne ali hude malomarnosti kršitve uporabnikovih obveznosti iz točke 8 se uporabnik zavezuje, da bo plačal odškodnino BG Smart Business Eood, razen če kršitev že pomeni pavšalno nadomestilo v skladu s 1. odstavkom te točke. V tem primeru lahko uporabnik dokaže, da je škoda sploh nastala.

18. Storitve tretjih oseb

Storitev lahko vsebuje oglase in promocije, ki jih ponujajo tretje osebe, kot tudi povezave do drugih spletnih mest ali internetnih virov. BG Smart Business Eood ni odgovoren za razpoložljivost (ali pomanjkanje) takih zunanjih spletnih mest ali internetnih virov. Če se uporabnik odloči za interakcijo s tretjimi osebami prek BG Smart Business Eood'Storitve, odnos med njimi in uporabnikom je predmet pogojev teh tretjih oseb. BG Smart Business Eood ni odgovoren za pogoje ali dejanja takih tretjih oseb.

19. Sprememba splošnih pogojev

BG Smart Business Eood si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti te Splošne pogoje poslovanja, v kolikor to ne vpliva na bistvena določila pogodbenega razmerja in se je treba prilagoditi razvoju dogodkov, ki jih ni bilo mogoče predvideti za BG Smart Business Eood asu sklenitve pogodbe in bi z neupoštevanjem bistveno porušilo ravnovesje pogodbenega razmerja. Bistvena določila so zlasti tista, ki se nanašajo na vrsto in obseg dogovorjenih storitev ter rok, vključno z določili o odpovedi. BG Smart Business Eood je upravičen do sprememb za odpravo morebitnih vrzeli v pogodbi, zlasti zaradi pravnih sprememb in sprememb sodne prakse.

20. Odgovornost BG Smart Business Eood

 • BG Smart Business Eood prevzema odgovornost ali odgovornost za točnost in varnost podatkov in vsebin, ki jih objavljajo ali posredujejo drugi uporabniki. Medtem BG Smart Business Eood se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti pravilne informacije, ki jih posredujejo uporabniki, ne more jamčiti za točnost uporabniških profilov. Čeprav to ni dovoljeno, lahko uporabniki vnesejo napačne ali nezakonite podatke in vsebino ali uporabijo BG Smart Business Eood Storitve za neprimerne ali nezakonite namene.
 • BG Smart Business Eood agotavlja storitev IT z dostopom do baze podatkov in ne zagotavlja uspeha. Kot BG Smart Business Eood nima vpliva na prenos podatkov prek interneta izven lastne IT infrastrukture ter zaradi značilnosti in negotovosti interneta, BG Smart Business Eood ne more prevzeti nobene odgovornosti za take zunanje izgube podatkov in/ali napake pri prenosu podatkov. BG Smart Business Eood ni odgovoren za kakršen koli neuspeh ponudbe, ki je izven njegovega nadzora (npr. zaradi višje sile ali tehničnih motenj v delovanju interneta).
 • BG Smart Business Eood ne prevzema nobene odgovornosti za zlorabo informacij, ki jih uporabnik posreduje tretjim osebam. BG Smart Business Eood iprav tako ne odgovarja za nepooblaščen dostop tretjih oseb do osebnih podatkov Uporabnikov (na primer z nepooblaščenim dostopom do centralne podatkovne baze), razen če BG Smart Business Eood je namerno ali iz velike malomarnosti omogočil nepooblaščen dostop tretjih oseb.
 • BG Smart Business Eood je odgovoren samo za namerno in hudo malomarnost – razen v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti, v primeru življenjske, telesne ali zdravstvene poškodbe ali v primeru zahtevkov, ki izhajajo iz Zakona o odgovornosti za izdelke. Bistvene pogodbene obveznosti so tiste, katerih izpolnitev je nujna za dosego namena pogodbe.
 • V primeru manjše malomarne kršitve obveznosti, ki je bistvenega pomena za doseganje namena pogodbe (kardinalna obveznost), BG Smart Business Eood'odgovornost je omejena na škodo, ki je predvidljiva in značilna za zadevno vrsto dejavnosti.
 • Zgornja omejitev odgovornosti velja tudi za osebno odgovornost BG Smart Business Eood'zaposleni, predstavniki in agenti.

21. Pravice

 • Uporabnik podeli BG Smart Business Eood neizključna, prenosljiva, geografsko neomejena in časovno omejena pravica do uporabe vsebin, ki jih je ustvaril ali naložil v bazo podatkov, vključno s slikami, besedili in videoposnetki.
 • Uporabnik zagotavlja, da objavljene vsebine ali so jih ustvarili in njihova uporaba ne kršita pravic tretjih oseb, zlasti avtorskih ali drugih lastninskih pravic.

22. Varstvo podatkov

BG Smart Business Eood zbira, obdeluje in uporablja osebne podatke uporabnika, kot je opisano v teh Pogojih in Politiki zasebnosti. Hranjenje osebnih podatkov urejajo zakonska določila.

23. Navodilo o preklicu

Pravica do preklica

Uporabnik ima pravico do odstopa od sklenjenih pogodb v štirinajstih dneh brez navedbe razlogov. Odstopni rok je štirinajst dni od dneva posamične sklenitve pogodbe. Za uveljavitev pravice do preklica nas mora uporabnik obvestiti (BG Smart Business Eood, Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55, supp23@topzmenek.com) z nedvoumno izjavo (npr. pismo ali e-pošto, poslano po pošti) o svoji odločitvi o preklicu te pogodbe. Za izpolnjevanje odstopnega roka zadošča, da pošljejo obvestilo o uveljavljanju pravice do preklica pred iztekom tega odpovednega roka.

Posledice odpovedi

Ko uporabnik odpove to pogodbo, mu bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od njega, vključno s stroški dostave (z izjemo kakršnih koli dodatnih stroškov, ki so posledica uporabnikove izbire načina dostave, ki ni najcenejša vrsta standardne dostave, ki jo ponujamo). To povračilo bo izvedeno brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o preklicu te pogodbe. Uporabili bomo isto plačilno sredstvo za to povračilo, kot ga je uporabnik uporabil za prvotno transakcijo, razen če je z uporabnikom izrecno dogovorjeno drugače; uporabniku v nobenem primeru ne bomo zaračunali stroškov za to povračilo.

Če pa je uporabnik zahteval začetek storitve v odpovednem roku, mora plačati dejansko opravljene storitve do trenutka odpovedi. Ta znesek bo sorazmeren storitvam, opravljenim v zvezi z celotnemu obsegu storitev, predvidenih v pogodbi. Če so storitve v celoti opravljene pred preklicem, je pravica uporabnika do povračila lahko omejena ali ne velja.

Izjeme pri politiki vračil

Upoštevajte, da so nekatere transakcije lahko izvzete iz celotnega povračila v skladu z našo politiko vračil:

 1. Če je uporabnik izrecno zahteval začetek storitve v odpovednem roku in je bila storitev v celoti opravljena, si pridržujemo pravico do zadržanja vračila, ker je bila storitev v celoti porabljena.
 2. Za digitalno vsebino, ki ni dobavljena na materialnem mediju, če se je izvajanje začelo s predhodnim izrecnim soglasjem uporabnika in potrditvijo, da s tem izgubi pravico do preklica.
 3. Vse druge izjeme, ki jih lahko določa veljavna zakonodaja ali posebni pogoji, povezani s storitvijo ali kupljenim izdelkom.

Vzorec obrazca za odpoved

Če želite preklicati pogodbo, izpolnite ta obrazec in nam ga pošljite nazaj

 • Za
 • BG Smart Business Eood
 • Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55
 • supp23@topzmenek.com
 • Jaz/mi (*) s tem preklicujem pogodbo, ki sem jo/mi sklenil (*) za nakup naslednjega blaga (*)/opravljanje naslednjih storitev (*)
 • Naročeno dne (*)/prejeto dne (*)
 • Imena strank(e)
 • Naslov stranke
 • Podpis stranke (samo za pisno korespondenco)
 • Datum
 • (*) Ustrezno izbrišite.

Če je uporabnik dal njihovega izrecnega soglasja, pravica do preklica predčasno preneha, če je storitev, ki jo zahteva uporabnik, v celoti opravljena s strani BG Smart Business Eood preden uporabnik uveljavi svojo pravico do preklica.

24. Prijava nezakonite vsebine

BG Smart Business Eood spremlja sporočila, izmenjana med uporabnikom in drugimi uporabniki. Ob upoštevanju spodaj navedenih pogojev in po prejemu ustreznega obvestila, BG Smart Business Eood bo le odstranil nesporno nezakonito vsebino ali ustavil nedvomno nezakonito dejavnost.

BG Smart Business Eood je vzpostavil postopek , po katerem je mogoče prijaviti prisotnost ali dostopnost prek platforme do domnevno nezakonitega gradiva ali domnevnih nezakonitih dejavnosti BG Smart Business Eood. To lahko storite tako, da pošljete ustrezno obvestilo na elektronski naslov: supp23@topzmenek.com.

BG Smart Business Eood rsi pridržuje pravico, da ne izpolni zahteve za blokiranje vsebine ali ustavitev dejavnosti, če ima utemeljen razlog za dvom o pravilnosti obvestila ali zakonitosti predloženih dokazov ali če tako zahteva tehtanje interesov. V tem kontekstu, BG Smart Business Eood lahko zahteva sodbo pristojnega sodišča v Bolgariji, ki dokazuje, da je zadevna vsebina ali dejavnost nesporno nezakonita.

BG Smart Business Eood na noben način ne bo treba biti stranka v sporu med osebo, ki pošilja obvestilo, in katero koli tretjo osebo.

Oseba, ki daje obvestilo, odškodnino BG Smart Business Eood proti vsakemu zahtevku tretje osebe v zvezi z blokiranjem ali odstranitvijo materiala ali dejavnosti, ki so ustavljene. Odškodnina se nanaša tudi na vso škodo in stroške, ki so ali bodo nastali BG Smart Business Eood ali ki jih ima v zvezi s takšnim zahtevkom, vključno z, vendar ne omejeno na nadomestilo za stroške pravne pomoči.

BG Smart Business Eood spoštuje in varuje zasebnost oseb, ki pošiljajo taka obvestila. Vsi osebni podatki, ki jih prejme v okviru obvestila, bodo vedno obdelani v skladu z Zakonom o varstvu podatkov iz leta 1998 in bodo uporabljeni samo za obdelavo obvestila.

Z uporabo tega spletnega mesta potrjujete, da je vsa vsebina, ki so jo naložili uporabniki, vključno z besedilom, slikami in videoposnetki, vendar ne omejeno nanje, predmet pregleda in nadzora s strani BG Smart Business Eood Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55 si pridržuje pravico odstraniti kakršno koli vsebino, za katero meni, da je neprimerna ali krši ta pravila in pogoje. BG Smart Business Eood Sofia 1606, bul. Gen. Eduard I. Totleben No 53-55 bo izključno odgovoren za vsebino, naloženo na tej spletni strani.

25. Politika pritožb

Cenimo vaše povratne informacije in smo zavezani k reševanju morebitnih skrbi, ki jih imate. Naš cilj je zagotoviti varno in prijetno izkušnjo za vse uporabnike. Če na naši platformi naletite na vsebino, ki po vašem mnenju krši naše pogoje ali je neprimerna, jo prosimo, da jo nemudoma prijavite.

26.1 Prijava vsebine

Če naletite na vsebino, ki menite, da je nezakonita ali nesoglasna, prosimo, obvestite našo službo za podporo strankam tako, da pošljete poročilo na supp23@topzmenek.com. Potrdili bomo prejem vašega poročila in se potrudili rešiti pritožbe v zvezi s to vsebino v roku 1 delovnega dne. Naša predana ekipa bo izvedla preiskavo in zagotovila hitro odstranitev vsebine, ki krši naša pravila. Vse pritožbe bodo zabeležene za namene arhiviranja in poročanja.

26.2 Postopek pritožbe

Če se znajdete na naši platformi brez privolitve, imate pravico zahtevati odstranitev takšnega materiala. Začnite postopek tako, da pošljete e-pošto na supp23@topzmenek.com s ključnimi podatki za identifikacijo specifične vsebine, kot je URL. Naša predana ekipa bo skrbno ocenila situacijo, in če je vsebina bila naložena brez privolitve, jo bomo nemudoma in trajno odstranili. Vaše zadovoljstvo in zasebnost sta naši glavni prednostni nalogi.

Med preiskovalnim obdobjem bo morebitna sporna vsebina začasno nedostopna, če je to ustrezno. Ta začasna nedostopnost zagotavlja, da sporni material ni dostopen uporabnikom med trajanjem preiskave. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje pri tej zadevi.

Prosimo, upoštevajte, da če preiskava razkrije, da je vsebina nezakonita ali nesoglasna, bo trajno odstranjena v roku 1 delovnega dne. Če pa se ugotovi, da vsebina ustreza našim pogojem, bo znova na voljo uporabnikom.

26.3 Splošne pritožbe

Za splošne pritožbe ali vprašanja v zvezi z vašim računom ali dejavnostmi na naši platformi se obrnite na našo službo za podporo strankam na supp23@topzmenek.com. Naša ekipa bo ocenila, ali lahko vaše skrbi nemudoma naslovijo. Če vaša poizvedba zahteva več časa, bodite prepričani, da smo v celoti zavezani k reševanju in obravnavanju zadeve pravočasno. Upoštevajte, da splošne pritožbe lahko trajajo do 24 ur za rešitev.

26. Prepoved trgovine z ljudmi, spolne trgovine in zlorabe

BG Smart Business Eood strogo prepoveduje kakršne koli dejavnosti, ki spodbujajo ali omogočajo trgovino z ljudmi, trgovino za spolne namene ali zlorabo na naši platformi. Zavezani smo k ohranjanju varnega okolja za naše uporabnike in to zadevo jemljemo zelo resno.

27. Končne določbe

 • Pravno razmerje med BG Smart Business Eood in uporabnika urejajo zakoni Bolgarije ob upoštevanju vseh obveznih določb. Za vse zahtevke, ki izhajajo iz te pogodbe, je pristojno podjetje Venlo, v kolikor uporabnik ni stranka. Veljavnost prisilnih predpisov države, v kateri ima uporabnik svoje običajno ali stalno prebivališče v času sklenitve pogodbe, ostane nespremenjena.
 • Če so posamezne določbe teh splošnih pogojev neveljavne ali nepopolne veljavnost preostalih splošnih pogojev ostane nespremenjena.